Product:

Hydraulisch gebonden mengsels Vaste productie-eenheid

Snelcode:

2193/0004

Officiële benaming:

Cementgebonden mengsel 0/20mm - C2,3/3

Geldigheid:

Gecertificeerd

Commerciële benaming:

Steenslagfundering type IIA - betongranulaat

Versie:

1.0 - 5/09/2016

Opschrift op het product:
Geen. Zie gegevens afleveringsbon.

Gebruik:
Cementgebonden steenslagfundering met continue korrelverdeling type IIA volgens 5-4.4 SB 250 versie 2.2 en versie 3.1


Toepassing:

SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
SB 250 - versie 3.1
SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen
EN 14227-1Certificaathouder:

Geeroms Wegenbouw

Brusselsestraat 88
BE-1840 Londerzeel
052/30 27 63
geeroms.wegenbouw@telenet.be
Productie-eenheid:

Geeroms Wegenbouw breekwerf

Kerkhofstraat 145B
BE-1840 Londerzeel
052/30 27 63
geeroms.wegenbouw@telenet.be
Certificaatnummer:

2193/21
Wilt u de volledige geldige technische fiche raadplegen? De technische fiche wordt u via e-mail in pdf formaat toegestuurd. De certificaathouder ontvangt hiervan een melding.